سیستم تشخیص غیرخطی

METATRON

diver

یک سرمایه گذارى عالى براى افرادى که قصد افتتاح کسب و کار خود در زمینه خدمات حوزه سلامت و پزشکى را دارند

سیستم سخت افزارى-نرم افزارى تشخیص غیرخطى Metatron نسـل جدیدى از سیسـتم هاى آنالیز پزشـکى اسـت که امکان تعییـن دقیـق وضعیـت فعلـى بـدن، دسـتگاه هـا و اندام ها را فراهـم مى کند.

برخی مشتریان ما

متخصصین حوزه پزشکی – ورزشی
مطب های تصویربرداری و تشخیص
پزشکان و فعالان حوزه سلامت
مراکز تحقیقات علمی
کلینیک های درمانی
مراکز فیتنس و اسپا

چرا حرفه ای ها متاترون را انتخاب می کنند

1) دقت

دقت جستجوی فرآِیندهای خوش خیم و بدخیم و همچنین پاتولوژی های موثر بر اندام طبق تست های کلینیکی صورت گرفته 79.9 درصد است.

2) یکپارچگی

Metatron اولین سیستم تشخیصى دنیاست که تمامى ویژگى هاى قابل حمل
بودن،اطلاع رسانى، کاربرپسند، قانونى و ایمنى را داراست. ما حدود  25سال
صرف پیشرفت و توسعه این دستگاه کرده ایم.

3) تنوع داده های دریافتی

سواى از تعیین وضعیت فعلى تمامى دستگاه ها، اندام ها و سلول هاى فعال بدن،
METATRON امـکان یافتـن ویروس ها، مواد آلـرژى زا، التهابات، انگل ها، میزان
محتـواى میکروالمـان هـا، انجام پیش بینى، ارائه توصیـه هاى درمانى و اقدامات
پیشگیرانه نسبت به مشکلات تشخیصى را فراهم مى کند.

4) کاربرپسند

رابط کاربرى ساده و واضح برنامه باعث شده که انجام تشخیص تنها پس از دو روز
آموزش امکان پذیر باشد؛ حتى براى کاربران بدون تحصیلات پزشکى. دستگاه در
کیفى قابل حمل ارائه شده و در کمتر از  5دقیقه آماده به کار مى شود.

5) حوزه کاربردی وسیع

METATRON کارایى خود را در زمینه هاى کاملا متفاوت مرتبط با بهبود فرآیند،
کنترل وضعیت اندام و کنترل تاثیر عامل خارجى نشان داده است. این دستگاه در
سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و مى گیرد. فهرست زبان هاى موردپشتیبانى
به طور منظم بروزرسانى مى شود.

تماس با ما

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما